Bára Baruš Janáková
Jezdí s námi od roku 2012
Oddílový vedoucí

 

Martin Bloody Blodig
Jezdí s námi od vzniku Navaha
Technicko Hospodářský Pracovník (THP)
 
Hedvika Heduš Černá
Jezdí s námi od vzniku Navaha
Vedoucí CTH
 
Dan Ňok Křivánek
Jezdí s námi od roku 2019
Kuchař
 
Dominika Domča Petrusová
Jezdí s námi od roku 2011
Oddílový vedoucí
 
Honza Korbič Kotrba
Jezdí s námi od roku 2010
Instruktor
 
Ivana Huhu Rychlá
Jezdí s námi od vzniku Navaha
Administrativa, zdravotník
 
Kačka Kačaba Malá
Jezdí s námi od roku 2012
Instruktor
 
Kristýna Kiky Prosická
Jezdí s námi od roku 2019
Instruktor
 

Ondra Kraken Kratochvíl
Jezdí s námi od roku 1999
THP
 
Libor Líba Kahoun
Jezdí s námi od roku 2015
Oddílový vedoucí
 

Tomáš Mezí Mezera
Jezdí s námi od roku 2001
Kuchař
 
Milan Náča Rychlý
Jezdí s námi od vzniku Navaha
Administrace, zásobovač, hlavní vedoucí
 
Nicholas Ňik Křivánek
Jezdí s námi od roku 2019
Oddílový vedoucí
Petra Péťa Strachotová
Jezdí s námi od roku 2016
THP, pomoc s CTH
 
Vlasta Saša Skřivan
Jezdí s námi od roku 2015
Instruktor
 
Sofie Sofka Skleničková
Jezdí s námi od roku 2016
Instruktor
 
Soňa Soňi Blodigová
Jezdí s námi od roku 2000
Zdravotník, pomoc s CTH
Tomáš Tom Petržílka
Jezdí s námi od roku 2019
Oddílový vedoucí
Vojtěch Vojta Rychlý
Jezdí s námi od roku 2002
Instruktor, on-line správce